Tako kot imamo srečanje učencev vsi, ki se v Bosni in Hercegovini učimo slovenščino, ga imajo tudi učenci, ki se slovenščino učijo v Srbiji.

Učenci in dijaki, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenščine, se vsako leto udeležijo izmenjave z učenci in dijaki slovenskih šol. Letos so odšli v Koper, vrnili so se navdušeni nad prijaznim sprejemom in zanimivim programom gostovanja.

Kaj je bibliobus? Avtobus, poln knjig. V Bosni in Hercegovini potujočih knjižnic ne poznajo, v Sloveniji pa so bibliobusi zelo priljubljeni.