Savez slovenačkih društava u BiH „Evropa sad“ i Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla, od ponedjeljka 14.08. do subote 19.08.2017.godine organizovali su 4. Regionalnu likovnu koloniju „Slovenci u Tuzli 2017“.

Od 23-29.7.2017. održana je ljetna škola – Slovenački jezik na malo drugačiji način, koju su organizovali Slovenačka iseljenička matica, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i sport, te Zavod za školstvo RS.

„Dobrodošli, dobrodošli doma, svima koji ste došli u Prekmurje, Mursku Sobotu i Rakičan na tradicionalni susret Slovenaca iz cijeloga svijeta“, bile su riječi dobrodošlice voditelja.

U subotu 1. jula u potkozarskom selu Piskavica, otvoren je tradicionalni 13. etno festival,  Kozara etno 2017.