Postupak dobijanja državljanstva Republike Slovenije


Dobijanje državljanstva po rodu

Državljanstvo Republike Slovenije po rodu dobije dijete:

1. ako su u trenutku njegovog rođenja otac i majka državljani Republike Slovenije
2. ako je u trenutku njegovog rođenja jedan od roditelja državljanin Republike Slovenije, a dijete je rođeno u Republici Sloveniji
3. ako je u trenutku njegovog rođenja jedan od roditelja državljanin Republike Slovenije, drugi je nepoznat ili je nepoznatog državljanstva, a dijete je rođeno van Slovenije

U primjeru 1. i 3. tačke potrebno je o rođenju djeteta obavijestiti upravnu enotu, u primjeru 3, tačke je državljanstvo Republike Slovenije automatski upisano prilikom upisa djeteta u matični registar. Prijavu za naknadni upis rođenja u matični registar moguće je podnijeti preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Slovenije.


Proglašavanje

U inostranstvu rođeno dijete, čiji je jedan od roditelja u trenutku djetetovog rođenja državljanin Republike Slovenije, a drugi je strani državljanin, dobije državljanstvo Republike Slovenije po rodu ako se do napunjene 18. godine starosti izjasni kao državljanin Republike Slovenije ili ako se do napunjene 18. godine starosti stalno naseli u Republiku Sloveniju sa roditeljem koji je državljanin Republike Slovenije. Dijete proglasi onaj roditelj koji je državljanin Republike Slovenije.

Osoba starija od 18 godina može dobiti državljanstvo Republike Slovenije ako do napunjene 36. godine starosti da izjavu da se izjašnjava kao državljanin Republike Slovenije, ako ispunjava sljedeće uslove:
- da je od njenog rođenja do date izjave jedan od roditelja državljanin Republike Slovenije odnosno da je bio državljanin Republike Slovenije do smrti, u primjeru da je umro prije davanja izjave
- da joj nakon napunjene 18. godine starosti državljanstvo Republike Slovenije nije oduzeto ili da se osoba nakon napunjene 18. godine starosti državljanstva nije odrekla

Izjavu o proglašavanju je moguće dati na svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Slovenije, Ministarstvu unutrašnjih poslova Slovenije ili na svakoj upravnoj enoti.


Utvrđivanje državljanstva

Osoba koja misli da je državljanin Republike Slovenije, a njeno državljanstvo nije upisano u matičnom registru, može uložiti zahtjev za utvrđivanje njenog državljanstva. Upravna enota ima obavezu na prijavu osobe izdati zvaničnu odluku.
Prijavu za utvrđivanje državljanstva je moguće uložiti kod svih diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Slovenije ili na upravnim enotama.


Postupak dobijanja državljanstva po vanrednoj naturalizaciji

Dobijanje državljanstva Republike Slovenije po vanrednoj naturalizaciji je moguće ukoliko to iz nacionalnih razloga koristi državi Republici Sloveniji. Posljednjom promjenom Zakona o državljanstvu Republike Slovenije u decembru 2006. godine je zakon omogućio osobama, koje ostvaruju nacionalne razloge, dobijanje državljanstva pod olakšanim uslovima, te je ukinut uslov osiguranih sredstava za preživljavanje, ali je osoba dužna priložiti dokaz o plaćenim porezima ukoliko je dužna plaćati poreze u Republici Sloveniji.

Vanredna naturalizacija iz nacionalnih razloga je moguća ako je podnosilac slovenački iseljenik odnosno njegov potomak do četvrtog koljena u ravnom redu ili pripadnik autohtone slovenačke nacionalne grupe u pograničnom području, koji iskaže aktivnu vezu sa Republikom Slovenijom odnosno aktivno višegodišnje djelovanje u slovenačkim društvima, školama slovenačkog jezika, slovenačkim iseljeničkim ili manjinskim organizacijama (ili je bio otpušten iz slovenačkog državljanstva iz razumnih razloga i ponovo moli za prijem u slovenačko državljanstvo).

OBRAZAC za podnošenje molbe po vanrednoj naturalizaciji se može dobiti na adresi: http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiObrazec.esju?id=898

Obrazac se može dobiti i na svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Slovenije, na Ministarstvu unutrašnjih poslova ili upravnim enotama, gdje je moguće i predati ispunjen formular, zajedno sa svim priloženim dokazima. Za podnošenje zahtjeva za dobijanje državljanstva po vanrednoj naturalizaciji nema starosnih ograničenja.

(Obavještenje Ministarstva unutrašnjih poslove Republike Slovenije državljanima Republike Slovenije u inostranstvu)