Grb   

Grb Slovenije ima oblik štita. U sredini štita je na plavoj podlozi lik Triglava bijele boje, pod njim su dvije plave valovite linije, koje simbolizuju more i rijeke, a nad  njim su u obliku na dole okrenutog trougla raspoređene tri zlatne šestokrake zvijezde. Štit je obrubljen crvenom bojom.

Zastava  

Zastava Slovenije je bijelo-plavo-crvena slovenačka nacionalna zastava sa grbom Slovenije. Odnos širine i dužine zastave je 1:2. Boje zastave su redom: bijela, plava, crvena. Svaka boja zauzima po širini trećinu prostora zastave. Grb je u lijevom gornjem dijelu zastave tako da je polovina na bijelom, a druga na plavom dijelu zastave. 

Himna Slovenije je Zdravljica.
Himna je sedma strofa pjesme Franca Prešerna Zdravljica, na melodijo iz istoimene horske kompozicije kompozitora Stanka Premrla.


(http://www.ukom.gov.si/)