IZVRŠNI ODBOR:

Predsjednik Udruženja: Marija Grbić  
Potpredsjednik Udruženja: Žana Pekić

 

Anita Čemažar Marković

Dražena Bubonjić

Boris Katan

Mladen Lunić

Ana Marjanović

Nataša Kajmaković

Viktor Debeljak

Marija Petković 

Slavko Rolih

 

Sekretar i blagajnik: Mladen Bubonjić


NADZORNI ODBOR

Mira Dojčinović (predsjednik Nadzornog odbora) 
Zdenka Jelić 
Siniša Čenić

 

Odbor za kulturne aktivnosti: Anita Čemažar Marković

Vesna Marinković Vojvodić, Muhamed Musić, Saša Jovanović

Odbor za obrazovanje i sport: Dražena Bubonjić

Tijana Medić, Gorana Retel, Nada Vatovec

Odbor za humanitarna i socijalna pitanja: Boris Katan

Slavko Rolih, Dubravka Gaćanović, Miran Savić

Odbor za za opšta i pravna pitanja: Mladen Lunić 

Aleksandar Špehar, Robert Perušić, Marjan Cucek, Saša Kelečević, Majda Despotović

Odbor za odnose s javnošću i marketing: Ana Marjanović

Marko Petrović, Lenka Perušić, Luka Babić