STUDIRANJE U SLOVENIJI

Slovenci bez slovenačkog državljanstva i strani državljani koji su srednju školu završili u inostranstvu se prijavljuju na raspisana upisna mjesta za Slovence bez slovenačkog državljanstva i strance (državljane država koje nisu članice EU). Za Slovence bez slovenačkog državljanstva i strance je za redovan studij raspisano 5% upisnih mjesta u odnosu na broj slobodnih mjesta za državljane Republike Slovenije i državljane država članica Evropske unije, a za vanredni studij najviše 50%.  Slovenački državljani sa stalnim prebivalištem van Slovenije se prijavljuju na redovan konkurs za državljane Republike Slovenije i državljane država članica Evropske unije.

Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu se mogu upisati na prvu godinu fakulteta u Sloveniji ako ispunjavaju sljedeće uslove:
• završena četvorogodišnja srednja škola
• završen postupak priznavanja stranih srednjoškolskih svjedočanstava i dobijena Odluka o priznavanju stranog obrazovanja s ciljem daljeg studiranja na univerzitetskim ili visokoškolskim stručnim programima
• položen test umjetničke nadarenosti ili psihofizičkih sposobnosti za upis na studijske programe na kojima su takvi testovi obavezni
• znanje slovenačkog jezika. U zavisnosti od studijskog programa, kandidati moraju imati položen ispit iz slovenačkog jezika i književnosti prilikom upisa na prvu godinu ili pri upisu na drugu godinu.

Uvjerenja o ispunjavanju upisnih uslova:
• Ovjerena kopija završnog ispita četvorogodišnje srednje škole. To može biti maturska diploma, diploma o stručnoj maturi, završnom ispitu, srednjoškolska diploma, potvrda o međunarodnoj maturi (International Baccalaureat - IB).
• Ovjerene kopije svjedočanstava posljednja dva razreda srednje škole, u koje je zapisan opšti uspjeh školske godine
• Odluka o priznavanju stranog obrazovanja s ciljem daljeg obrazovanja ili odluka o nostrifikaciji. Postupak priznavanja obrazovanja stranih srednjoškolskih izvoda za dalje obrazovanje na slovenačkim univerzitetima obavlja ovlaštena osoba.
• Identifikacioni dokument – ovjerena kopija rodnog lista, pasoša, lične karte ili potvrde o državljanstvu
• potvrda o položenom ispitu iz slovenačkog jezika na srednjem nivou, ako se prijavljuju na studijski program koji takvu potvrdu zahtijeva. Kandidatima koji su završili srednju školu  u Sloveniji ili dvojezičnu srednju školu, ispit iz slovenačkog jezika nije potreban.

Svi strani dokumenti, izuzev dvojezičnih, moraju imati sudski prevod na slovenački jezik. Kandidati ne šalju originalne izvode, već ovjerene kopije dokumenata.

Kandidati koji su srednju školu u inostranstvu već završili i imaju odluku o priznavanju stranog obrazovanja ili odluku o nostrifikaciji, moraju poslati sve potrebne dokumente zajedno sa prijavom do 8. marta (ako se prijavljuju na studijske programe, na kojima su obavezni testovi nadarenosti ili psihofizičkih sposobnosti), odnosno najkasnije do 15. avgusta tekuće godine (za sve druge studijske programe).

Kandidati koji će srednju školu u inostranstvu završiti u tekućoj školskoj godini, moraju svjedočanstva i ostale potrebne dokumente poslati najkasnije do 1. septembra. Svim kandidatima sa ispravnom prijavom će odluka o rezultatu izbornog postupka nakasnije do 15. septembra biti poslata na adresu.

 

POSTUPAK PRIZNAVANJA OBRAZOVANJA S CILJEM DALJEG OBRAZOVANJA

U postupku priznavanja obrazovanje s ciljem daljeg obrazovanja se osobi koja ima strana svjedočanstva ili diplome odlukom priznaje pravo nastavka obrazovanja u Republici Sloveniji. Postupak se započinje na zahtjev koji zainteresovana osoba preda na propisanom obrascu na univerzitetu ili visokoškolskom zavodu na kom želi nastaviti obrazovanje. Na osnovu izdate odluke, osoba se uključuje u dalji obrazovni program.

Svako ko ima stranu srednjoškolsku diplomu ili svjedočanstvo i želi nastaviti obrazovanje u prvoj godini dodiplomskog studijskog programa u Sloveniji, mora dobiti odluku o priznavanju prava do daljeg obrazovanja na univerzitetu ili višoj školi u Sloveniji, ukoliko u Sloveniji do 21.1. 2005. godine još nije dobio odluku o nostrifikaciji po prethodnim propisima o priznavanju obrazovanja.

Postupak priznavanja stranog srednjoškolskog obrazovanja je poseban postupak u kom se na osnovu predloženih dokaza i prava dobijenih u državi izvora dokumenta odlučuje o pravu upisa na 1. godinu dodiplomskih studijskih programa u Republici Sloveniji. Ujedno se odlučuje kako će se strana diploma (svjedočanstvo) razmatrati u daljem postupku za upis u početnu godinu. Može se razmatrati kao matura, završni ispit prije 1.6.1995. godine, stručna matura, završni ispit nakon 1.6.1995. godine u skladu sa važećim propisima u Republici Sloveniji.

Postupak priznavanja se vodi na osnovu Zakona o priznavanju i vrednovanju obrazovanja (Službeni glasnik Republike Slovenije, broj. 73/04), uz poštovanje međunarodnih i nacionalnih propisa, te drugih sporazuma koje je ratifikovala Slovenija na području priznavanja obrazovanja.

Postupak započinje na zahtjev kandidata, koji se ispunjava na obrascu N

Kandidati pored pomenutog obrasca prilažu i sljedeće dokumente:
• originalno svjedočanstvo ili diplomu koju kandidat želi da se prizna ili drugi dokument, koji u skladu sa zakonima države koja je dokument izdala, mijenja izvorni dokument.
• fotokopiju pomenutog dokumenta
• ovjeren slovenački prevod pomenutog dokumenta
• godišnja svjedočanstva, indeks ili drugi dokazi o sadržaju i trajanju obrazovanja
• kratak hronološki opis obrazovanja, koji piše sam kandidat  

Postupak traje najviše dva mjeseca od dana kad je zahtev predat. U slučaju dodatnih pitanja, postupak se prekida do rješavanja problema. Tokom prekida postupka rok za izdavanje odluke ne teče. Za više informacija o priznavanju i propisima iz tog područja zaduženo je:

MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
Oddelek za priznavanje izobraževanja
Kotnikova 38 
SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 478-46-00
Telefon (Oddelek za priznavanje izobraževanja): : +386 (0)1 478-47 45
Telefaks: +386 (0)1 478-47-19
Elektronska pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Spletni naslov: http://www.mvzt.gov.si

 

ŠKOLARINE

Slovenci bez slovenačkog državljanstva i stranci plaćaju školarinu za redovan studij. Školarinu obično plaćaju prilikom upisa na fakultet za jednu studijsku godinu. 

Školarinu za redovan dodiplomski studij ne plaćaju:
• državljani država članica Evropske unije;
• strani državljani sa stalnim prebivalištem u Republici Sloveniji ukoliko su oni ili njihovi roditelji/staratelji poreski obveznici Republike Slovenije.
• Slovenci bez slovenačkog državljanstva, koji dobiju stipendiju Vlade Republike Slovenije ili ministarstava
• drugi stranci, koji dobiju stipendiju Vlade Republike Slovenije ili ministarstava
• državljani Republike Hrvatske na osnovu međunarodnog sporazuma
• strani studenti, kojim je fakultet na osnovu individualne molbe odobrio oslobađanje od plaćanja školarine.

 

STIPENDIJE

O dodjeljivanju stipendija za Slovence iz pograničnog područja i iz svijeta odlučuje Javni fond Republike Slovenije za razvoj kadrova i stipendija, koji svake godine objavljuje konkurs za dodjelu stipendije.

Stipendije za Slovence iz pograničnih područja i iz svijeta su namijenjene Slovencima sa stalnim prebivalištem van Republike Slovenije za dodiplomski studij na javnoj obrazovnoj ustanovi i javnom obrazovnom programu u Republici Sloveniji za vrijeme trajanja studija.

Novi kandidat mora za dodjelu stipendije ispunjavati sljedeće uslove:
1)     mora imati neki od sljedećih statusa:
- Slovenac sa stalnim prebivalištem van Republike Slovenije, koji ima državljanstvo Republike Slovenije
- Slovenac sa stalnim prebivalištem van Republike Slovenije, koji ima status Slovenca bez državljanstva Republike Slovenije
- Slovenac van Republike Slovenije bez državljanstva i bez statusa
2) ujedno ne prima neku drugu stipendiju iz zakona, koji uređuje stipendiranje
3) ne prima stipendiju ili druge prihode za obrazovanje po drugim propisima
4) nije u radnom odnosu odnosno ne obavlja samostalne registrovane aktivnosti u Republici Sloveniji
5) nije upisan u evidenciju nezaposlenih osoba u Zavodu Republike Slovenije za zapošljavanje
6) prilikom prvog upisa na dodiplomski studij nije stariji od 26 godina
7) u tekućoj studijskoj godini je upisan na javni dodiplomski obrazovni program na javnoj ustanovi Republike Slovenije i na pomenutom studiju će dobiti javno važeću diplomu
8) sve vrijeme studija će biti upisan kao redovan student

Prijave novih kandidata se ocjenjuju na osnovu dva kriterija – studijskog uspjeha odnosno prosječne ocjene i aktivnog učestvovanja u slovenačkim udruženjima, organizacijama u inostranstvu

Više informacija o stipendijama za Slovence iz pograničnog područja i iz svijeta za dodiplomski studij u Sloveniji možete naći na sljedećoj adresi:

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Vilharjeva 27
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 434-10-80
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web
site: www.sklad-kadri.si

(http://www.vpis.uni-lj.si/)

(http://www.slovenci.si/)