Završni događaj povodom kraja školske godine za odrasle i srednješkolce je u Banjaluci ove godine bio povezan sa literarnom večeri i susretom sa svestranom slovenačkom umjetnicom Sašom Pavček.

Nakon predstavljanja njene dvojezične knjige V srčnem žepu / U srčanom džepu, koju je izdalo Udruženje Slovenaca RS Triglav Banjaluka, u petak, 16. juna, je u Banskom dvoru organizovana podjela potvrda i čitalačkih priznanja. Nastavu je redovno pohađalo 40 odraslih i 16 srednješkolaca. Među učenicima su bili vrijedni i čitaoci, koji svake godine učestvuju u čitanju za čitalačku značku i u projektu Biblioteka – vasiona blaga, koji provodimo u saradnji sa Bibliotekom Antona Tomaža Linharta iz Radovljice. Čitaoci su dobili priznanja i knjižne nagrade, a iz Radovljice su za sve učenike poslali knjige za čitanje tokom ljeta. Svaki učenik je dobio i bilten To smo mi u kojem su opisane aktivnosti, koje su obilježile ovu školsku godinu. Mnogo je bilo zanimljivih događaja, a mnogo je bilo i manjih događaja, koji ostaju u lijepom sjećanju.

Barbara Hanuš