O važnosti pčela ne razmišljamo samo 20. maja, već uvijek iznova naglašavamo koliko su važne za održavanje života.

Dan Vojske Republike Slovenije obilježava se 15. maja kao dan kada su 1991. godine slovenački vojni obveznici počeli služiti vojni rok isključivo u Sloveniji u dva centra za obuku tadašnje Teritorijalne odbrane. Ukupno 300 regruta započelo je služenje vojnog roka u 710. centru za obuku u Pekrama kod Maribora i 510. centru za obuku na Igu kod Ljublјane.

Februar, mjesec kulture, članovi Udruženja „Triglav“ posvetili su i sortiranju brojnih knjiga na slovenačkom jeziku i formiranju biblioteke u preuređenim prostorijama Udruženja.

 

Banja Luka, 19.02.2021. godine

Izložba  ''Slovenija u fotografijama'' nastala je na Filološkom fakultetu povodom obilježavanja Prešernovog dana u okviru predmeta Slovenački jezik na Univerzitetu u Banjoj Luci, a kao plod saradnje lektorke za slovenački jezik doc. dr Janje Volmajer Lubej i prof. dr Biljane Babić.

U četvrtak, 11. februara 2021. godine, u 18 sati, održana je kulturna manifestacija u čast Prešernovoj poeziji koju su čitali i odabrali studenti izbornog predmeta slovenački jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci pod mentorstvom njihovog predavača doc. dr. Janje Vollmaier Lubej.