Zima je bila pri kraju, bližilo se proljeće i s njim se rodila želja da posjetimo našeg dugogodišnjeg člana Stanka Prosena.

Brojalice na slovenačkom i srpskom jeziku

26. septembar je Evropski dan jezika. Oduvijek smo ga slavili u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci u Banjaluci, ove godine to nije moguće.

Mjesec decembar je mjesec praznika, darivanja, ali ujedno je i mjesec u kojem sumiramo rezultate svojih uspješnih ili neuspješnih projekata, svojih ostvarenih ili neostvarenih želja.