Zenica 4. septembra 2021.godine

U Sinagogi Galerije grada Zenice grafičarka mag. Tatjana Ratković Bosnić predstavila je svoje nove kreativne radove brojnim posjetiocima, članovima slovenačkih društava u BiH, mnogim Zeničanima, uglednim gostima, među njima i ambasadoru Republike Slovenije u BiH Damijanu Sedaru. 

Umjetnik Dragan Gačnik na izložbi je umjetnici Tatajani Ratković Bosnić uputio prekrasne uvodne riječi. Govorio je o raznolikosti njenog prethodnog opusa i trenutnoj vidljivoj posebnosti umjetničke poetike, njenoj intimnosti, ponekad vrlo osjetljivoj, namijenjenoj njoj samoj, koja je ovoga puta drugačija, opuštena, divna. Tatjanin umetnički dar je poseban. Prema riječima Gačnika, Tatjanini otisci pripadaju samom vrhu grafičke umjetnosti, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u inostranstvu.

Tatjana Ratković Bosnić članica je Udruženja Slovenaca Triglav Banja Luka. Članovi našeg Udruženja ponosni su na nju i njen uspješan umjetnički rad. Vjerujem da su i drugi članovi slovenačkih društava širom BiH ponosni na nju.

Nataša Kajmaković

Prevod: Ana Marjanović