U četvrtak, 1. decembra 2022. godine, u Jevrejskom kulturnom centru u Banjoj Luci održana je promocija dvojezične knjige Barbare Hanuš Uz kafu (Kavni krog).

Biljana Babić sa Filološkog fakulteta u Banjoj Luci vodila je razgovor sa nekadašnjom profesoricom dodatne nastave slovenačkog jezika. Barbara Hanuš povjerila je prisutnima šta ju je navelo da napiše knjigu na temu starenja, istakla je da je dar koji nam starost donosi vrijeme. Većina književnih likova u romanu ima karakteristike stvarnih ljudi koje je autorka upoznala u svom životu. Biljana Babić, koja je prevela roman na srpski jezik, govorila je o tome kako je tekao proces prevođenja i sa kakvim se problemima susrela, ali je pre svega naglasila da je potrebno dosta koordinacije sa autorom kako bi sadržaj srpskog prevoda odgovarao slovenačkom. Pred punom salom, zanimljiv razgovor završen je pitanjem kada možemo očekivati novu knjigu književnice Barbare Hanuš, koja nam se povjerila da će to biti knjiga za djecu. 

Barbara Goršič

Prevela Ana Marjanović