18. marta 2016. godine, u Banjaluci su se okupili direktori srednjih škola iz opštine Novo mesto i direktori srednjih škola iz Banjaluke.

Želja za povezivanjem između srednjih škola dva grada je plod dugogodišnje saradnje Društva za razvijanje dobrovoljnog rada Novo mesto, Udruženja Slovenaca „Triglav“ iz Banjaluke, sluha vlasti oba grada, dugogodišnjeg uspješnog rada, prijateljstva, razmjene iskustava na području obrazovanja, kulture te povezivanjem i razmjenom učenika i nastavnika.
U Novom mestu je 2. juna 2015. godine bio potpisan dogovor o nastavku već prije pomenute uspješne saradnje oba grada.
Zajednička saradnja se nastavlja i u 2016. godini. Vođa i koordinator susreta u Banjaluci je bila Kristina Mrđa, direktorica Aktiva direktora srednjih škola regije Banjaluka.
Među prisutnima su bili iz Novog mesta: Štefan David, direktor Školskog centra Novo mesto, Sebastijan Brežnjak, direktor Srednje mašinske škole, Boris Plut, direktor Srednje elektro škole i tehničke gimnazije, Drago Crnić, pomoćnik direktora Srednje elektro škole i tehničke gimnazije, Petra Žibert, pomoćnik direktora Srednje medicinske i poljoprivredne škole, Damjana Gruden, direktorica Srednje građevinske škole, Tomaž Pintarič, vođa Međupreduzetničkog obrazovnog centra, Hrovat Tone, direktor ugostiteljske škole i Hlebec Vida, sekretar. Iz Banjaluke su bili: Elektro tehnička škola Nikola Tesla, direktor Vojislav Popović, Građevinska škola, direktor Ljuban Bajić, Tehnička škola, direktor Kristina Mrđa, Gimnazija, direktor Zoran Pejašinović, Poljoprivredna škola, direktor Edi Haneš, Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola, direktor Boris Spasojević. Razgovori među direktorima su se vodili o već planiranim aktivnostima i zadacima, koje imaju u planu u toku ove školske godine.

Nataša Kajmaković