Na Filološkom fakultetu u Banjaluci je obilježen Dan fakulteta, 24.maj. Pripremili su značajna jela država, čije jezike podučavaju. Među kulinarskim specijalitetima su bili slovenačke »miške« i teranov liker.

Slovenačku hranu su pripremile Biljana i Anđela Babić. Profesorica dr. Biljana Babić predaje na Filološkom i Filozofskom fakultetu, predaje istoriju srpskog jezika kao i predmet Srpsko-slovenačke jezičke paralele. Anđela Babić je maturant, a već drugu godinu pohađa dodatnu nastavu slovenačkog jezika i kulture. Prošlog ljeta su bile na ljetnoj školi Halo, slovenski Mediteran, koju je organizovao Univerzitet na Primorskoj. Tokom popodnevnih aktivnosti je bila i kulinarska radionica gdje je Anđela naučila spremati »miške«, pa su zato to omiljeno jelo, koje je poznato u različitim slovenačkim krajevima, spremili za Dan fakulteta. Na bogato ukrašenim stolovima su, pored miševa i teranovog likera bile i ruske kape, češki smotuljci, bugarska hladna supa, bečki odrezak i druga jela, koja su predstavila kulturu naroda, čije jezike podučavaju.


Barbara Hanuš