Februar, mjesec kulture, članovi Udruženja „Triglav“ posvetili su i sortiranju brojnih knjiga na slovenačkom jeziku i formiranju biblioteke u preuređenim prostorijama Udruženja.

 

Banja Luka, 19.02.2021. godine

Izložba  ''Slovenija u fotografijama'' nastala je na Filološkom fakultetu povodom obilježavanja Prešernovog dana u okviru predmeta Slovenački jezik na Univerzitetu u Banjoj Luci, a kao plod saradnje lektorke za slovenački jezik doc. dr Janje Volmajer Lubej i prof. dr Biljane Babić.

U četvrtak, 11. februara 2021. godine, u 18 sati, održana je kulturna manifestacija u čast Prešernovoj poeziji koju su čitali i odabrali studenti izbornog predmeta slovenački jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci pod mentorstvom njihovog predavača doc. dr. Janje Vollmaier Lubej.

Najmlađi članovi Udruženja Slovenaca “Triglav” su mislili da ove godine Djed Božićnjak i Djed Mraz neće moći da ih posjete. Međutim, ta dva dobra čovjeka su preduzela sve potrebne mjere da dođu do djece i razvesele ih poklonima.