Učenici dopunske nastave slovenačkog jezika i članovi Udruženja Slovenaca Triglav Banjaluka svake godine sa zanimanjem očekuju kuda će ih odvesti put proljećne ekskurzije. Ove godine smo išli u Štajersku. Za posjetu smo imali tri dana.

Udruženje Slovenaca Triglav Banja Luka, je u saradnji sa Dječijom bibliotekom Borik iz Banje Luke, 24.03.2017. godine, organizovalo radionicu slovenačkog jezika, za učenike 3.razreda Osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić iz Banje Luke.

Petak naveče 6. 3. 2017. je bio poseban za mnoge Banjalučane, pa i za ostale ljubitelje muzičke umjetnosti, koji su prisustvovali koncertu Slovenačkog citraškog kvarteta iz Slovenije. Koncert su organizovali Slovenačka iseljenička matica i Udruženje Slovenaca Triglav Banjaluka.